featured image

Leerlingenraad

In de leerlingenraad op de ‘Marinus Post’ zitten leerlingen uit alle leerjaren. Zij behartigt jullie belangen en onderhoudt contact met de directie. Inhoudelijk vaart de leerlingenraad een eigen koers.

Leerlingenraad
De leerlingenraad van het Almere College bestaat uit enthousiaste leerlingen uit alle klassen, die graag hun steentje bijdragen aan het verbeteren van de school. Want er zijn nou eenmaal altijd dingen die beter kunnen!

Vergaderen
Er wordt ongeveer twee keer per maand tijdens de les vergaderd. We praten over allerlei dingen die gebeuren hier op school. Wat is er goed? Wat kan er beter? Zijn er problemen die wij samen kunnen oplossen?

Wie zitten er in?
De raad bestaat uit leerlingen van alle niveaus en alle jaren, van klas 1 tot en met Vwo 6. Het is namelijk belangrijk dat alle leerlingen die dat willen, mee kunnen praten over wat er gebeurt op school.

Meedoen?
Heb je zin om eens een vergadering mee te maken? Je mag gewoon een keer komen kijken onder de les (vraag wel van tevoren toestemming bij je mentor of leraar) om te kijken of de leerlingenraad iets voor jou is.

Ideeën?
Heb je een goed idee, maar geen zin in een maandelijkse vergadering? Schrijf je idee dan op een briefje en stop het in de ideeënbus in het studiehuis, dan kunnen wij er iets mee doen!

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”