featured image

Leerlingstatuut

Het Leerlingenstatuut is het officiële reglement van de school, waarin je rechten en plichten staan vermeld. Dit wordt om de 2 jaar vastgesteld door de bestuurder, na instemming door de MR en advies van de Leerlingenraad.

In dit statuut kun je regelingen vinden met betrekking tot te laat komen, proefwerkplanning, straffen, cijfergeving, huiswerk, vrijheid van meningsuiting, enz.

Het leerlingenstatuut is geldig tot en met 5 november 2021 en kun je via deze link lezen: Leerlingenstatuut 2019-2020

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”