featured image

Overgang, examens en PTA's

Overgangsnormen

In dit document staan de overgangsnormen per leerjaar en niveau beschreven voor Almere College Kampen. Mocht je meer willen weten kun je dit bespreken met jouw mentor of coach.

Examenreglement

Overgangsnormen in de bovenbouw en de gang van zaken rond het schoolexamen en het centrale examen is te vinden in de publicatie Examenreglement & bevorderingsnormen ACK 2021-2022

Belangrijke informatie over de examens is ook te vinden via www.examenblad.nl

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

MAVO

Download PTA MAVO3 2021 - 2022
Download PTA MAVO4 2021 - 2022

HAVO

Download PTA HAVO4 2021 - 2022
Download PTA HAVO5 2021 - 2022

VWO

Download PTA VWO4 2021 - 2022

Download PTA VWO5 2021 - 2022
Download PTA VWO6 2021 - 2022

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”