featured image

Gepersonaliseerd leren

Afgekort wordt dit ook wel GPL genoemd en is geïnspireerd op Kunskapsskolan uit Zweden. Op meer dan 60 scholen is deze vorm van onderwijs met veel succes al 20 jaar ingezet. Hieronder vindt u de belangrijkste punten van dit type onderwijs met wat het Almere College te bieden heeft:

Essentie van het onderwijs

Door de persoonlijke ambities van uw kind centraal te stellen bieden wij de leerling de optimale kans om zich voor te bereiden op de toekomst. Door deze ambities te verbinden aan leerdoelen op school zal uw kind zoveel mogelijk uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

(Leer-)doelgericht

Uiteraard zijn er wettelijke leerdoelen gesteld en samen met de talenten van uw kind en de inzet van wekelijkse coachgesprekken, haalt uw kind zijn of haar leerdoel op eigen niveau. Door goed contact met al onze leerlingen, maakt dat het onderwijs duidelijk en overzichtelijk is, waardoor de leerling in alle rust zich kan ontplooien en worden de positieve kanten uitgelicht. Dit geeft de leerling een voldaan en trots gevoel!

Iedereen op eigen leerniveau

Doordat we onderwijs aanbieden wat past bij het niveau van de leerling, kunnen wij het beste uit uw kind halen. We noemen dit ook wel “gelijke kansen via ongelijk onderwijs”. Op deze manier krijgt de leerling voor elk vak de tijd en aandacht die de leerling nodig heeft. We zien uw kind dus als individu en niet een van de vele leerlingen.

Ontwikkelen van talent

Sommige leerlingen zijn een ster in exacte vakken en andere kinderen hebben een echte talenknobbel. Dat betekent dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen van hun talenten. Daarom krijgt elke leerling op het Almere College voor elk vak onderwijs op passend niveau, dit is mede door het GPL onderwijs mogelijk!

Ruimte voor groei

Door het aanbieden van plusprogramma voor vwo’ers kunnen we nog beter voorzien in de vraag voor meer ontwikkeling van leerlingen die zich snel lesstof eigen maken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor groei op andere vlakken. Deze leerlingen kunnen zich gaan verdiepen met extra modules zoals; Cambridge, English, filosofie, klassieke talen en culturen, science en programmeren.

Voorbereiden op de toekomst

Als school hebben wij de taak om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, zoals het begeleiden naar de juiste vervolgstudie en/of beroepskeuze. Door de steeds veranderende arbeidsmarkt is het ook belangrijk dat leerlingen niet alleen hun diploma halen, maar ook andere vaardigheden zich eigen maken. Door het gepersonaliseerd leren (GPL) maakt het mogelijk dat leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen, dat ze kunnen samenwerken en zichzelf ontwikkelen. Dit is minstens zo belangrijk als een diploma.

Structuur binnen een veilig en stimulerend schoolklimaat

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich veilig en aangenaam. Dit zorgt onder andere voor goede resultaten. Samen met de structuur die de leerlingen aangeboden krijgen, leert uw kind steeds meer de regie over hun eigen ontwikkeling te nemen. In de eerste twee leerjaren zal uw kind méér structuur ontvangen door middel van het GPL, dan in het traditioneel onderwijs. Hierna krijgt de leerling steeds meer ruimte en zal de sturing vanuit school stapje voor stapje afnemen. Dit heeft als doel dat uw kind aan het einde van de schooltijd bij het Almere College zelfstandig kan leren en verantwoordelijkheid neemt voor hun eigen toekomst.

Teamwork!

Het mooie van dit onderwijssysteem is dat we samen een eenheid vormen; de leerling, ouder(s) en docent/coach. Door ook u als ouder te betrekken in het leerproces van uw kind en nauw contact met docenten, maakt dat dit werkt. Samen stellen wij de leerdoelen van uw kind vast en zullen deze evalueren en aanpassen waar nodig. Dit zorgt voor maatwerk om het beste uit uw kind naar boven te halen.

Gebruik iPad

Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden aan uw kind maken we gebruik van iPad en/of laptop. In deze tijd van veel veranderingen en steeds meer digitalisering is het belangrijk dat leerlingen ook met deze technologie om kunnen gaan.  Door de digitale leeromgeving bieden wij structuur om het gepersonaliseerd leren nog meer vorm te kunnen geven. Uiteraard blijft het onderwijs mensenwerk, door dit samen te verbinden met de huidige technologie kunnen wij een brede variatie van leeractiviteiten zoals, instructie, lezingen en workshops verzorgen. Hier kunt u meer lezen over de mogelijkheden voor gebruik van iPad.

Voorlichtingsavonden en schoolgids

Bent u nieuwsgierig geworden wat het Almere College uw kind verder nog kan bieden? Of wilt u meer informatie hebben of heeft u of uw kind nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd terecht op een van onze voorlichtingsavonden die plaatvinden in het najaar. Ook kunt u al veel informatie vinden in onze schoolgids.

 

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”