featured image

Kosten

Ouderbijdrage

Het Almere College hanteert een algemene ouderbijdrage van € 20,- per leerling per schooljaar. Dit bedrag is gebaseerd op de volgende kosten die elke leerling maakt: kluishuur, printtegoed van €5,-, kosten van verzekeringen die door ons afgesloten worden voor leerlingen en deelname aan algemene activiteiten zoals bijvoorbeeld sportdagen.

Reizen en excursies

Daarnaast zal afhankelijk van de deelname aan een reis of een excursie een aanvullend bedrag in rekening gebracht worden. In het schooljaar 2020/2021 is nog onbekend welke reizen en excursies dit schooljaar doorgang kunnen vinden vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

iPads op school

Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden aan uw kind maken we gebruik van een Apple iPad 10,2 inch (2019) 32 GB. In deze tijd van veel veranderingen en steeds meer digitalisering is het belangrijk dat leerlingen ook met deze technologie om kunnen gaan. Ouders schaffen deze zelf aan voor hun kind. Hier kunt u meer lezen over de mogelijkheden voor gebruik van iPad.

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”