featured image

Ouderraad

Ouderraad Almere College Kampen

(VIA en Marinus Postlaan)

Als ouder of verzorger kunt u lid worden van de ouderraad. De leden van de ouderraad richten zich op het belang van ouders en leerlingen.

Het contactadres is: T.vanderkloet@almerecollege.nl

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de school. Als u meer wilt weten kunt u één van de bijeenkomsten bijwonen.

Bijeenkomsten

Een aantal keren per jaar organiseert de ouderraad een bijeenkomst, hier worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De schoolleiding krijgt de gelegenheid om de meningen te peilen van een groep betrokken ouders of verzorgers.
  • Voor ouders of verzorgers is het mogelijk om hier (aanvullende) informatie te krijgen over schoolzaken.
  • Ouders of verzorgers kunnen hier ook hun zienswijze kenbaar maken aan de schoolleiding.
  • Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: veiligheid, sfeer, pesten, kwaliteit van het leerklimaat et cetera. Uiteraard kunnen zowel de ouders als de schoolleiding onderwerpen aandragen.
  • Activiteiten die georganiseerd worden kan de ouderraad ondersteuning bieden.

Onderwerpen en zaken van individuen worden niet tijdens deze bijeenkomsten besproken.

Samenstelling

De ouderraad bestaat uit een vaste groep van 4 tot 8 betrokken ouders of verzorgers van een leerling die is ingeschreven op het Almere College in Kampen. Zolang een kind naar het Almere College gaat kan de ouder of verzorger lid blijven van de ouderraad. Uit deze groep wordt een voorzitter gekozen die minimaal één jaar deze rol vervuld. Voorzitter van de ouderraad is op dit moment: Mevr. Kristina ten Heuvel.

 

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”