featured image

Ziek en beter melden en verlof

Ziek melden

Als uw kind ziek is dient u dit op de eerste ziektedag tussen 7.30 en 8.00 uur aan de school telefonisch door te geven. Als er (SE-) toetsen voor uw kind staan ingepland, dient u dit aan te geven bij de ziektemelding. 

Telefoonnummer Almere College, locatie Marinus Postlaan: 038 - 33 712 30

Beter melden na een ziekteperiode

Fijn dat uw kind weer beter is! Zodra de leerling op school komt dan dient er door een ouder en/of verzorger een ingevuld en ondertekend betermeldbriefje bij de conciërge ingeleverd te worden. Dit moet direct ’s ochtends vroeg gebeuren, dus nog vóór het eerste lesuur van de leerling.

Medisch bezoek melden

Mocht uw kind bijvoorbeeld naar de dokter, tandarts, orthodontist of moeten, kunt u dit melden door een medisch-bezoekbriefje in te leveren bij de conciërge.

 

Verlof aanvragen

 

Kort buitengewoon verlof van één uur tot één hele dag

Verzoek voor kort of bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een bruiloft of begrafenis) dienen met het aanvraagformulier buitengewoon kort verlof ten minste 1 week van te voren ingeleverd te worden bij Coördinator Leerlingzaken:

Onderbouw MAVO, HAVO & VWO

Mevr. Haze, a.haze@almerecollege.nl 

Bovenbouw MAVO, HAVO & VWO

Dhr. Plender, g.plender@almerecollege.nl

 

Meerdaags verlof

Wilt u buitengewoon verlof voor meerdere dagen? Dan dient u dit vier weken van te voren schriftelijk aan te vragen met het aanvraagformulier extra verlof bij de Afdelingsleider:

Onderbouw MAVO, HAVO & VWO

Mevr. Haze, a.haze@almerecollege.nl 

Bovenbouw MAVO, HAVO & VWO

Dhr. Plender, g.plender@almerecollege.nl

 

Uitstel van een schoolexamen

Uitstel van je schoolexamen is uitsluitend mogelijk alleen in geval van ziekte, overmacht of een andere dringende redenen. Voor regels omtrent het missen van een (school)examen zie het examenreglement. 

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”