Welkom op de Marinus Postlaan
featured image

Over Marinus Postlaan

De vestiging Marinus Postlaan bevindt zich in Kampen en is een overzichtelijke en gezellige locatie. De stromen die we op deze school hebben zijn MAVO, HAVO en het VWO (Atheneum of Gymnasium). Vanuit historie en traditie hebben de scholen in Kampen, het 'oude land', een andere positie dan de scholen in Dronten. De scholen staan in nauw contact met de eigen maatschappelijke omgeving en proberen zich naar die omgeving te kleuren. De scholen maken gebruik van de bestuurlijke ruimte voor een eigen onderwijskundig beleid. Zij leren van én met elkaar en worden tegelijkertijd gekenmerkt door een eigen (leer-) cultuur, een eigen team en een eigen directie.

Actualiteiten
Agenda
Toetsweek voor M3, M4, H4, H5, V4, V5 en V6

Nieuws
MP - Protocol Corona

Het zijn bijzondere tijden waarbij duidelijkheid wordt gevraagd hoe te handelen naar de richtlijnen van het RIVM.

Agenda
Studiedag, vrije dag voor de leerlingen

Agenda
Herfstvakantie

Nieuws
Met z'n allen in de klas, het was nog nooit zo ongewoon

De Volkskrant liep vandaag een dagje met ons mee.

Agenda
Studiedag, vrije dag voor de leerlingen

De inzet van ICT en iPads op het Almere College

Het Almere College kent al sinds augustus 2013 klassen die werken met een iPad. Het werken hiermee is geen doel op zich, maar een middel om beter onderwijs te geven.

Lees meer
“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”