featured image

iPads op het Almere College

iPad-onderwijs

Sinds 2013 hebben wij op het Almere College klassen die werken met een iPad. In een wereld die continu veranderd, is het werken met een elektronische leeromgeving en digiborden niet meer weg te denken. Ook de mogelijkheden van ICT in het onderwijs groeien enorm en daarom zijn we aan de slag gegaan met een breed aanbod van nieuwe werkvormen. Het Almere College vindt dat de inzet van de iPad een belangrijke bijdrage kan leveren aan onderwijs dat goed aansluit bij de leefwereld van de leerling. 

Het werken met een iPad is geen doel op zich, maar een middel om beter onderwijs te geven. In een veranderende wereld zijn namelijk ook andere vaardigheden nodig dan alleen kennis en kunde. Denk aan vaardigheden als samenwerking, kennisconstructie, planmatig werken, onderzoeken en analyseren, zelfreflectie, probleemoplossend vermogen, zelfsturing en burgerschap. In ons onderwijs van de komende jaren zoeken we continu de verbinding met deze vaardigheden!

Leren met iPad én boeken

Naast de iPad blijven de klassen de lesboeken gewoon gebruiken. Op deze manier wil het Almere College modern onderwijs bieden wat volledig past bij de wereld van de leerlingen. Door de iPad in ons onderwijs te integreren, bieden we betere kansen aan onze leerlingen. Met de iPad krijgen leerlingen les, net iets anders, maar meer op maat. Onze docenten kiezen activerende werkwormen die  passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Samen maken we zo ‘onderwijs anders en ander onderwijs’!

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"