featured image

Aanvraag schoolverlof door leerlingen

Aanvraag schoolverlof door leerlingen

Als je bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk of een begrafenis) wilt hebben, moet je dat schriftelijk aanvragen bij de betreffende teamleider via het formulier in de link.

Het formulier dient minimaal 1x week vóór de verzuimde lessen te worden ingeleverd bij de verantwoordelijke Coördinator Leerlingzaken voor akkoord:

  • Mevr. Borg: MAVO + HAVO / VWO klas 1 & 2
  • Dhr. Plender:   HAVO / VWO klas 3 t/m 5/6
“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”