featured image

Examens & PTA's

Examenreglement

Overgangsnormen in de bovenbouw en de gang van zaken rond het schoolexamen en het centrale examen is te vinden in de publicatie Examenreglement & bevorderingsnormen ACK 2020-2021

Belangrijke informatie over de examens is ook te vinden via www.examenblad.nl

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

MAVO

Download PTA MAVO3 2020 - 2021
Download PTA MAVO4 2020 - 2021

HAVO

Download PTA HAVO4 2020 - 2021
Download PTA HAVO5 2020 - 2021

VWO

Download PTA VWO4 2020 - 2021
Download PTA VWO5 2020 - 2021
Download PTA VWO6 2020 - 2021

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”