featured image

Verlof, absentie en ziek melden

Ziek melden

Als je ziek bent dienen jouw ouders dit op de eerste ziektedag vóór 8.00 uur aan de school telefonisch door te geven. Als er toetsen voor jou staan ingepland, kunnen jouw ouders dit aangeven bij de ziekmelding. Mocht jij wel online de lessen kunnen volgen, laat het ons dan weten.

Telefoonnummer Almere College, locatie Marinus Postlaan: 038 - 33 712 30

Beter melden

Fijn dat je weer beter bent! Zodra je weer op school komt dan lever je door een ouder en/of verzorger een ingevuld en ondertekend absentiebriefje bij de conciërge in. Dit moet direct ’s ochtends vroeg gebeuren, dus nog vóór het eerste lesuur begint.

Absentie melden

Mocht je bijvoorbeeld naar de dokter of tandarts moeten, kun je dit melden door een absentiebriefje in te leveren bij de conciërge.

Download hier het absentiebriefje

Uitstel van een schoolexamen

Uitstel van je schoolexamen is uitsluitend mogelijk alleen in geval van ziekte, overmacht of een andere dringende redenen. Voor regels omtrent het missen van een (school)examen zie het examenreglement. 

 

Verlof aanvragen

 

Kort verlof

Verzoek voor kort of bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een bruiloft of begrafenis) dienen ten minste 1 week van te voren ingeleverd te worden bij Coördinator Leerlingzaken:

Leerjaar 1 en 2

Mevr. Haze, a.haze@almerecollege.nl

MAVO Leerjaar 3 en 4

Mevr. Pragt – Borg, l.borg@almerecollege.nl

HAVO / VWO Leerjaar 3, 4, 5 en 6

Dhr. Plender, g.plender@almerecollege.nl

Download hier het aanvraagformulier

 

Meerdaags verlof

Wil je een verzoek indienen voor meerdere dagen? Dan dienen jouw ouders dit vier weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de Afdelingsleider:

MAVO / HAVO / VWO Leerjaar 1 en 2

Mevr. Visser, m.visser@almerecollege.nl

MAVO / HAVO / VWO Leerjaar 3, 4, 5 en 6

Mevr. Heersema, h.heersema@almerecollege.nl

Download hier het aanvraagformulier

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”