featured image

Voor ouders

Persoonlijke contacten
Contacten tussen school en ouders zijn belangrijk. Niet alleen als het wat minder goed gaat, maar ook als het wel goed gaat! Wij zoeken contact met ouders, door verschillende contactmomenten te plannen en te organiseren.

Als er iets bijzonders aan de hand is, belt de mentor de ouders. Maar, ouders kunnen natuurlijk ook altijd een afspraak met school maken om iets te bespreken of te melden. Bijvoorbeeld met de mentor, de teamleider of een vakdocent. Kortom, de communicatie tussen ouders en ons komt altijd van twee kanten!

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”