featured image

Gepersonaliseerd leren

Almere College gaat gepersonaliseerd

De onderwijsteams van de locaties VIA en Marinus Postlaan van het Almere College hebben besloten om met ingang van het schooljaar 2019-2020 op beide locaties in het eerste leerjaar te starten met gepersonaliseerd onderwijs. Wij worden daarbij ondersteund door onze collega’s van het Almere College in Dronten. In Dronten is het gepersonaliseerd onderwijs vier jaar geleden met veel succes ingevoerd, en wij zijn blij gebruik te kunnen maken van hun ervaring.

Gepersonaliseerd onderwijs

Binnen gepersonaliseerd onderwijs is elke leerling uniek, met eigen ambities en talenten. Iedere leerling is vast van plan om iets van het leven te maken, en elke leraar heeft voor elke leerling voldoende aandacht. In een duidelijke structuur, werkend aan persoonlijke leerdoelen. Leerlingen worden door leraren – want ook gepersonaliseerd onderwijs is mensenwerk – intensief begeleid, uitgedaagd, geconfronteerd en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Enerzijds om de juiste kennis voor het examen te vergaren, maar ook om de vaardigheden aan te leren die in de veranderende wereld nodig zijn.

Anders dan vaak gedacht wordt, heeft gepersonaliseerd leren, zeker in het begin, méér structuur dan het traditionele onderwijs. Leerlingen moeten immers nog leren om hun eigen regie te pakken en zelfstandig te werken. Pas als leerlingen laten zien het aan te kunnen, krijgen zij meer ruimte. Wij noemen dat ‘afnemende sturing’. Een vaste leraar/coach voert gedurende de hele schoolperiode elke week met elke leerling een coachgesprek over hoe het de afgelopen week is gegaan en over de planning voor de komende week. Mede hierdoor wordt elke leerling gezien en gehoord. Dat creëert, zo blijkt ook in Dronten, een plezierige atmosfeer die leerlingen motiveert.

Digitale leeromgeving, maar niet de hele dag achter de computer

De leerlingen werken binnen gepersonaliseerd onderwijs in een digitale leeromgeving, de Learning Portal geheten. Dit platform biedt leerlingen een structuur om gepersonaliseerd te leren, met daarnaast een brede variatie aan leeractiviteiten, zoals instructielessen en workshops. Hierbij heeft de leraar steeds een essentiële rol. Het is dus niet zo dat leerlingen binnen gepersonaliseerd onderwijs de hele dag op een iPad of een laptop aan het werk zijn.

Verschillende niveaus in één klas

In onze opzet van gepersonaliseerd leren, die in het volgende schooljaar van start gaat, zitten leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar in één klas. Dus op de locatie Marinus Post in Mavo/Havo/Vwo klassen en op de locatie VIA in BB/KB klassen. Dat kan omdat leerlingen hun eigen persoonlijke leerroute volgen. Elke leerling start met een programma op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd. Afhankelijk van de vorderingen kan de leerling voor bepaalde vakken (of alle vakken) op een ander niveau gaan werken.

Al veel ervaring met deze vorm van gepersonaliseerd leren

Ons gepersonaliseerd leren wordt gefaciliteerd door Kunskapsskolan Nederland. Kunskapsskolan is een van oorsprong Zweeds onderwijsconcept en in Zweden zijn bijna 40 Kunskapsskolan scholen actief met meer dan 20 jaar ervaring en uitstekende resultaten. Kunskapsskolan Nederland werkt inmiddels samen met zo’n 60 scholen in het voortgezet onderwijs, het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Onze collega’s van het Almere College in Dronten hebben al vier jaar geleden met veel succes deze vorm van onderwijs ingevoerd, waardoor wij nu van hun ervaringen kunnen profiteren.

Voor meer informatie over Kunskapsskolan zie www.kunskapsskolan.nl, of kijk naar het artikel dat Emma Paul in 2016 voor Tumult over Kunskapsskolan onderwijs heeft geschreven.

Overigens hebben ook veel basisscholen in onze regio in de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met bepaalde vormen van gepersonaliseerd leren. In de komende weken houden wij een aantal informatiebijeenkomsten voor ouders. Daar bent u van harte welkom en kunt u zien hoe gepersonaliseerd leren in de praktijk werkt.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”