featured image

Publicaties

Schoolgids 2018-2019
De nieuwe schoolgids voor het lopende schooljaar kunt u hier als pdf-bestand downloaden: Schoolgids, september 2018

Overgangsnormen
De overgangsnormen die gelden in het schooljaar 2018-2019 betreffen de overgang van de leerjaren 1 naar 2 en 2 naar 3 van Mavo, Havo en Vwo en van 3 naar 4 Havo en Vwo. U kunt ze hier downloaden: Overgangsnormen 2018-2019

De overgangsnormen voor de Tweede Fase van Havo en Vwo en voor de bovenbouw van de Mavo zijn opgenomen in de publicatie “Examenreglement en bevorderingsnormen ACK 2018-2019”.

Klachtenregeling
Klachten moeten worden voorkomen: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Mochten ze er toch zijn dan handelen wij volgens onze klachtenregeling.

Protocol medisch handelen en medicijngebruik
Het kan voorkomen dat medewerkers van school medische handelingen moet verrichten of medicijnen moet toedienen bij leerlingen. In dit protocol staat omschreven hoe er in een aantal situaties eenduidig gehandeld wordt. Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”