featured image

Publicaties

Schoolgids 2020-2021
De nieuwe schoolgids voor het lopende schooljaar kunt u hier als pdf-bestand downloaden: Schoolgids, oktober 2020

Overgangsnormen
De overgangsnormen voor de Tweede Fase van Havo en Vwo en voor de bovenbouw van de Mavo zijn opgenomen in de publicatie “Examenreglement en bevorderingsnormen ACK 2020-2021”.

Klachtenregeling
Klachten moeten worden voorkomen: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Mochten ze er toch zijn dan handelen wij volgens onze klachtenregeling.

Protocol medisch handelen en medicijngebruik
Het kan voorkomen dat medewerkers van school medische handelingen moet verrichten of medicijnen moet toedienen bij leerlingen. In dit protocol staat omschreven hoe er in een aantal situaties eenduidig gehandeld wordt. Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking

Protocol Meldcode - huiselijk geweld en kindermishandeling
Download via deze link het Protocol Meldcode - huiselijk geweld en kindermishandeling.

Protocol Sociale Veiligheid
Download via deze link het Protocol Sociale Veiligheid.

Pestprotocol
Download via deze link het Pestprotocol.

Procedureregels Afwezige Leerlingen
Download via deze link de Procedureregels Afwezige Leerlingen.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”