featured image

Verlof, absentie en ziek melden

Verlof aanvragen


Kort verlof

Verzoeken voor bijzonder verlof (bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis) dienen van tevoren te worden ingeleverd bij de Coördinator Leerlingzaken.  

  • Mvr. Borg: MAVO en onderbouw HAVO & VWO
  • Dhr. Plender: Bovenbouw HAVO & VWO

Download aanvraagformulier

Meerdaags verlof
Verzoeken om meerdere dagen verlof dienen 4 weken van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden bij de Teamleiders.

  • Mvr. Heersema: MAVO en onderbouw HAVO & VWO
  • Dhr. De Graaf: Bovenbouw HAVO & VWO

Download aanvraagformulier

Langdurig verlof
Verlof dat langer duurt dan tien dagen moet je bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Kampen aanvragen. Voor meer info: info@kampen.nl

Ziek melden

Bij ziekte dient de school op de eerste ziektedag voor 08:00 uur van afwezigheid telefonisch op de hoogte te worden gebracht. Geef ook door of er toetsen gemist worden.

038 33 712 30 (Almere College, locatie Marinus Postlaan)

Beter melden
Zodra de leerling weer op school komt, dient direct een door de ouder(s) / verzorger(s) ingevuld en ondertekend absentiebriefje bij de conciërge te worden ingeleverd. Dit dient te gebeuren voordat de lessen weer worden bijgewoond (dus direct 's ochtends vroeg).

Download Absentiebriefje

Absentie melden

Andere meldingen zoals dokter of tandarts enz. kunnen gewoon via het absentiebriefje bij de conciërge ingeleverd worden.

Download Absentiebriefje

Regels te laat komen of ziekmelding AC 2020-2021

Tl 1e keer waarschuwing (conciërge).

Tl 2e keer melden 1e u les 08.00u melden,2e u 08.45u,3e u 09.15u,4e u,10.15u.(conciërge).

TL 3e keer zie 2e keer (conciërge). Uitdraai naar LYA,LAB of PLD, ouders mailen 1e waarschuwing.

TL 4e keer 1 uur terug komen en gelijk een afspraak maken (conciërge).

TL 5e keer zie 4e keer (conciërge).

TL 6e keer melden, zie 4e keer(conciërge). Uitdraai naar LYA,LAB of PLD, ouders mailen 2e waarschuwing.

TL 7e keer melden, zie 4e keer (conciërge).

TL 8e keer melden, zie 4e keer (conciërge).

TL 9e keer melden, zie 4e keer (conciërge).Uitdraai naar LYA,LAB of PLD. Melding leerplicht.

 

Alleen bij 3e,6e,9e,en 12e keer uitdraai te laat (TL) in het postvak.

Uitdraai LYA: GPL1/GPL2 Uitdraai LAB: M3/M4 Uitdraai PLD: H/V 3,4,5,6

 

Afwezig bij ziekte

Bij ziekte vanaf de 4e keer uitdraai in het postvak doen. Uitdraai LYA: GPL1/GPL2. Uitdraai LAB M3/M4. Uitdraai PLD: H/V 3,4,5,6

Onwettig afwezig en verwijderd.

Bij onwettig (O) afwezig en verwijderd (VW) uitdraai in postvak.

In combinatie met te laat (TL) en onwettig afwezig (O), na 9 keer melding leerplicht.

Uitdraai GPL1/GPL2 :LYA

Uitdraai M3/M4 :LAB

Uitdraai H/V 3,4,5,6 :PLD

 

Uitgestuurde leerlingen van klas 1 en 2 (GPL) melden bij: SLE (groene brief).

Uitgestuurde leerlingen van Mavo 3 en 4 melden bij: ROO (oranje brief).

Uitgestuurde leerlingen van klas 3-6 (H/V) melden bij: PLD (witte brief).

 

Uitstel van een schoolexamen

Uitstel van je schoolexamen geven we alleen in geval van ziekte, overmacht of een andere dringende redenen. Voor regels omtrent het missen van een (school)examen zie het examenreglement.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”