featured image

Voorlichting en ouderspreekavonden

Voorlichting en ouderspreekavonden

De contacten tussen school en de ouders vinden we bij het Almere College heel belangrijk. Niet alleen in de periode dat het wat minder goed gaat maar juist ook als het wel goed gaat! Wij zoeken contact met de ouders door verschillende contactmomenten te plannen en te organiseren:

  • Introductieavonden waar teamleiders en mentoren zichzelf voorstellen en het leerjaar met de specifieke aspecten bespreken.
  • Voorlichtingsavonden waar een voor dat leerjaar belangrijk thema aan bod komt: studie- en beroepskeuze.
  • Ouderspreekavonden die we na het eerste en tweede rapport houden. Op een formulier kunnen ouders aankruisen welke docenten ze willen spreken. In de meeste gevallen zijn de acht minuten die per gesprek beschikbaar zijn voldoende maar wanneer dat niet het geval is, kan op de spreekavond met de betreffende docent een afspraak gemaakt worden voor een gesprek op een ander tijdstip.
  • Mentorgesprekken.

Natuurlijk kunt u als ouder ook altijd een afspraak met de mentor, de teamleider of een vakdocent maken om iets te bespreken of te melden. Kortom: de communicatie tussen ons en u als ouder komt altijd van twee kanten!

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”