featured image

Ziek melden, absentie en verlof

Ziek melden

Als uw kind ziek is dient u dit op de eerste ziektedag vóór 8.00 uur aan de school telefonisch door te geven. Als er toetsen voor u kind staan ingepland, dient u dit aan te geven bij de ziektemelding. Mocht uw kind wel online de lessen kunnen volgen, laat het ons dan weten.

Telefoonnummer Almere College, locatie Marinus Postlaan: 038 - 33 712 30

Beter melden

Fijn dat uw kind weer beter is! Zodra de leerling op school komt dan dient er door een ouder en/of verzorger een ingevuld en ondertekend absentiebriefje bij de conciërge ingeleverd te worden. Dit moet direct ’s ochtends vroeg gebeuren, dus nog vóór het eerste lesuur van de leerling.

Absentie melden

Mocht uw kind bijvoorbeeld naar de dokter of tandarts moeten, kunt u dit melden door een absentiebriefje in te leveren bij de conciërge.

Download hier het absentiebriefje

Uitstel van een schoolexamen

Uitstel van je schoolexamen is uitsluitend mogelijk alleen in geval van ziekte, overmacht of een andere dringende redenen. Voor regels omtrent het missen van een (school)examen zie het examenreglement. 

 

Verlof aanvragen

 

Kort verlof

Verzoek voor kort of bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een bruiloft of begrafenis) dienen ten minste 1 week van te voren ingeleverd te worden bij Coördinator Leerlingzaken:

Leerjaar 1 en 2

Mevr. Haze, a.haze@almerecollege.nl

MAVO Leerjaar 3 en 4

Mevr. Pragt – Borg, l.borg@almerecollege.nl

HAVO / VWO Leerjaar 3, 4, 5 en 6

Dhr. Plender, g.plender@almerecollege.nl

Download hier het aanvraagformulier

 

Meerdaags verlof

Wilt u een verzoek indienen voor meerdere dagen? Dan dient u dit vier weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de Afdelingsleider:

MAVO / HAVO / VWO Leerjaar 1 en 2

Mevr. Visser, m.visser@almerecollege.nl

MAVO / HAVO / VWO Leerjaar 3, 4, 5 en 6

Mevr. Heersema, h.heersema@almerecollege.nl

Download hier het aanvraagformulier

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”