featured image

Copernicus - Aan de ouder(s)verzorger(s) van leerlingen van Copernicus

Publicatiedatum: vrijdag 15 maart 2019

Geachte mevrouw/mijnheer,

Drie jaar geleden is het Almere College, locatie Copernicus, gestart met gepersonaliseerd leren (GPL) volgens het concept van Kunskapsskolan Nederland.

De afgelopen jaren is de interesse hiervoor onder leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) sterk toegenomen. Gevolg hiervan is dat we aan het nadenken zijn over het onderwijsconcept voor de toekomst van de locatie Copernicus. Voordat de bestuurder a.i., Piet Post, van de school hierover een besluit neemt, wil hij graag een toelichting geven op de keuze waarvoor we staan. Daarnaast willen we hierover graag met u van gedachten wisselen in de vorm van een rondetafelgesprek. Mede namens de oudervertegenwoordiging nodig ik u hiervoor uit op donderdag 21 maart a.s. om 19.30 uur in de aula van Copernicus.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de oudervertegenwoordiging

 

G.S. Schutte

afdelingsleider

Terug