featured image

Copernicus - Leerlingen VWO-6 winnen prijs Rijksuniversiteit Utrecht

Publicatiedatum: donderdag 28 februari 2019

De Rijksuniversiteit Utrecht heeft 23 januari de winnaars bekend gemaakt van de profielwerkstukwedstrijd voor leerlingen uit VWO-6. Onze leerlingen, Sabine van Toor, Dagmar Bon, Elyse Kruyt en Polly Mijnheer, hebben de eerste prijs gewonnen met hun profielwerkstuk over sociale druk op jongeren in de leeftijd van 16-18 jaar.

De leerlingen kwamen op dit onderwerp omdat zij in hun eigen leven sociale druk ervaren vanuit hun ouders, hun school, hun vriendenkring en vanuit zichzelf druk ervaren om aan verwachtingspatronen te voldoen. Voor dit profielwerkstuk hebben ze zich verdiept in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp en hebben ze een vragenlijst voor jongeren opgesteld. De respons op deze vragenlijst was voldoende om voorzichtige conclusies te trekken.

De jury was zeer lovend over het heldere taalgebruik en de systematische benadering van het onderwerp. Studenten aan de universiteit kunnen hieraan nog een voorbeeld nemen, aldus de voorzitter van de jury. Bijzonder was dat de lezer in de gedachtegang van de jongere werd meegenomen. De aanbevelingen voor verder onderzoek werden zeer gewaardeerd.

Deze wetenschappers in spe maken in februari samen met medewerkers van de universiteit een reis van een week waarin ze Brussel, Luxemburg en Straatsburg gaan bezoeken.

 

Terug