featured image

Facturen en betalingen voor ouders/verzorgers via Wiscollect  

Publicatiedatum: maandag 15 maart 2021

Per eind maart 2021 gebruiken wij WIS Collect om de facturen en betalingen voor leerlingen te digitaliseren.

Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor uw kind klaar staan (bijvoorbeeld ouderbijdragen en excursies).

Door middel van een instructiefilm en een handleiding willen wij u wegwijs maken in WIS Collect zodat u optimaal van deze toepassing gebruik kunt maken.

Voor vragen kunt u mailen naar debiteuren@almerecollege.nl of contact opnemen met

Berna van Dorp, afdeling financiële administratie via telefoonnummer 038-3371230

Zij is op de volgende dagen bereikbaar:

Dinsdag:         13.00 – 16.30 uur

Woensdag:      08.00 – 16.30 uur

Donderdag:     08.00 – 16.30 uur

Onze school heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met WIS collect voor het debiteurenbeheer. WIS collect is deelnemer van het Privacy Convenant en werkt met de verwerkersovereenkomst 3.0 die vanaf 25 mei 2018 door het onderwijs wordt uitgevoerd. Alle gebruikte persoonsgegevens in WIS Collect zijn en blijven eigendom van Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Kampen Dronten (Almere College)

Bijlage: Handleiding gebruik Wiscollect voor ouders/verzorgers

Instructiefilm: https://vimeo.com/133035617 

Terug