featured image

MP - Gastlessen Klimaatverandering

Publicatiedatum: maandag 17 juni 2019

Vorige week donderdag hebben alle leerlingen van de derde klas een gastles van twee uur gehad over klimaatverandering. De heer Tom Reijers, geoloog, heeft de lessen verzorgd in het kader van de Geoweek. Dit is een week waarin landelijk veel aandacht is voor het aardrijkskunde onderwijs.

Klimaatverandering is een zeer actueel onderwerp. De heer Reijers heeft aan de hand van de geologische geschiedenis laten zien dat Nederland zowel overstroomd is geweest door water, als wel bedekt is geweest door ijs. Bewijzen zijn o.a. het kalkgesteente in Limburg (zee afzettingen) als de stuwwallen in Utrecht, Veluwe en Salland (landijs) Ook de zwerfstenen in de tuin van het Almere College zijn door het ijs hier gekomen.


Meneer Reijers heeft ook duidelijk kunnen maken dat in de laatste geologische periode (antropoceen) de mens een grote invloed heeft op klimaatverandering (CO2 uitstoot na de industriële revolutie) Dat we voorzichtig moeten zijn met onze omgeving werd door middel van grafieken en tabellen duidelijk. Vooral de jeugd van tegenwoordig krijgt hiermee te maken. Protesten van jonge mensen zijn heel begrijpelijk, bewustwording door o.a. gastlessen heel nuttig.


Jeep Kuipers (docent aardrijkskunde)

Terug