featured image

MP - Presentatie profielwerkstukken H5 V6 dinsdagavond 5 maart 19.15 uur

Publicatiedatum: vrijdag 15 maart 2019

Het profielwerkstuk

Om je opleiding voldoende te kunnen afsluiten, moet je aan het eind van je schoolloopbaan in staat zijn een onderzoek op te zetten, uit te voeren en te evalueren: het profielwerkstuk! 

Het profielwerkstuk is een uitgebreide onderzoeksopdracht. De studielast is 80 uur.

Je stelt zelf de onderzoeksvraag op, plant de uit te voeren werkzaamheden, zoekt de nodige informatie, verwerkt de gevonden resultaten en rapporteert hierover. Dit doe je overigens niet alleen. Een profielwerkstuk (verder: PWS) maak je in principe met twee leerlingen. Het onderwerp van het PWS dient betrekking te hebben op tenminste twee vakken. Een van die vakken dient een groot vak te zijn. Een groot vak heeft bij de HAVO een omvang van tenminste 320 uur, bij het VWO  een omvang van tenminste 400 uur. Dit  zijn de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie, m&o, economie, geschiedenis, aardrijkskunde en kubv. Op het gymnasium kun je naast deze vakken ook Latijn kiezen.

Het is een profielwerkstuk. Dit betekent dat een van de vakken waar het profielstuk betrekking op heeft een profielvak moet zijn. Omdat natuurwetenschappelijk onderzoek en denken in de ng/nt profielen centraal staat moet het profielwerkstuk van een ng/nt leerling ook  een praktisch onderzoek bevatten.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar zowel het eindproduct als ook de manier waarop dit product tot stand is gekomen; de leerling houdt een logboek bij.

Leerlingen presenteren hun onderzoeksresultaten tijdens de profiel- werkstuk avond op dinsdag 5 maart 2019.

 

Terug