featured image

MP - Toelichting schoolfotograaf

Publicatiedatum: woensdag 6 november 2019

Op dinsdag 12 november, zoals aangekondigd op magister, de agenda op de site en in de nieuwsbrief, komt Foto Koch de schoolfoto’s maken.

Mocht er geen prijs gesteld worden op de foto’s (portretfoto en/of klassenfoto), dan kan dit tot uiterlijk maandag 11 november kenbaar gemaakt worden bij de afdelingsleider van de betreffende afdeling.

Nadat de leerlingen op de foto zijn geweest is de procedure als volgt:

Foto Koch stuurt de sets schoolfoto’s naar school. School deelt de fotosets uit aan de leerlingen. De foto’s die de ouders/verzorgers wensen te houden, kunnen zij houden en betalen via de bijgevoegde factuur. De fotosets (of een gedeelte ervan) die ouders/verzorgers niet wensen te houden, kunnen zij op school weer inleveren.

Terug