featured image

Documenten

De scholen van het Almere College vallen formeel onder de “Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Dronten Kampen”. Deze rechtspersoon heeft statuten. Klik hier voor deze statuten.

De koers van de scholen van het Almere College vindt u in ons document “Samen leren, Samen werken, Samen leven” Koersplan 2014-2018. Dit is het strategische beleid van de hele organisatie; voor het schoolplan van beide scholen moet u bij de site van de vestigingen zijn.

Klachten hopen we natuurlijk te voorkomen door steeds op een goede manier in gesprek te gaan als er iets mis is. Mocht u toch een klacht hebben, klik dan hier voor de Klachtenregeling.

Bestuursverslag 2021
Klokkenluidersregeling Almere College
Protocol schorsing en verwijdering