featured image

GMR

Het Almere College bestaat uit twee scholen. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad en is per school met personeelsleden en ouders vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke MR (GMR).

In de GMR worden de schooloverstijgende zaken besproken, voor schoolgebonden zaken is de eigen MR het aangewezen gremium.

De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken met het college van bestuur. U kunt het GMR reglement downloaden door hier te klikken.

Samenstelling (G)MR schooljaar 2018-2019:

Dhr. A Visser, ouder Dronten (Voorzitter)
Mevr. I Gries, ouder Dronten
Dhr. K Ribbers, docent Dronten
Dhr. H Schoenmaker, docent Dronten
Dhr. MJ Dekker, docent Dronten
Mevr. D de Jong, docent Dronten
Dhr. JW Hulstein, docent Kampen
Dhr. J Postma, docent Kampen
Dhr. A Hut, onderwijsondersteuner, Kampen/Dronten (secretaris)

Vacature, ouders

U kunt contact krijgen met de GMR via het mailadres: GMR@almerecollege.nl