featured image

iPad regeling

iPad-onderwijs

Het Almere College is in 2013 gestart met de inzet van de iPad als hulpmiddel bij het leren. Naast de boeken die de leerlingen gebruiken bij de vakken, maakt de iPad deel uit van de leerling-uitrusting. Door middel van de iPad kan de docent beter aansluiten bij de individuele leerbehoefte van de leerling en worden de lessen interactiever.

iPad regelingen

Afgelopen jaren zijn er verschillende regelingen geweest. Dit vanwege veranderende wetgeving, financiering en voortschrijdend inzicht. Deze pagina geeft een overzicht van de regelingen per 1e jaar. De regeling geldt voor de hele schoolcarrière van een leerling. M.i.v. schooljaar 2020-2021 geldt dat iedere nieuwe leerling of zij-instromer valt onder de iPad regeling 2021-2022

Instellingen

Het Almere College hanteert een APP-blokkade, om binnen de schoolmuren en schooltijden afleiding te beperken. Hierbij hanteren we het principe van gefaseerd eigenaarschap, ofwel gedurende de loop van de schoolcarrière worden de blokkades afgebouwd. Dit gaat hand in hand met het met het groeien van de sociale vaardigheden van de leerling.

Daarnaast staat lokaal gedurende schooltijd een Game-filter ingesteld. In de vakanties en op vrije kalenderdagen wordt het Game-filter uitgeschakeld.