featured image

iPad regeling

iPad-onderwijs

Het Almere College is in 2013 gestart met de inzet van de iPad als hulpmiddel bij het leren. Naast de boeken die de leerlingen gebruiken bij de vakken, krijgen ze een iPad in bruikleen. Door middel van de iPad kan de docent beter aansluiten bij de individuele leerbehoefte van de leerling en worden de lessen interactiever.

Alle nieuwe leerlingen in leerjaar 1 krijgen een iPad in bruikleen in een zeer stevige, stootvaste beschermhoes. Als u de iPad besteld, dan wordt er eerst een bruikleenovereenkomst met u afgesloten. Hierin staan de afspraken over het gebruik van de iPad. Deze bruikleenovereenkomst en de afspraken met de leerlingen kunt u vinden op de website. De iPad is niet alleen voor gebruik op school, ook thuis kan de leerling werken aan de opdrachten die via de iPad gemaakt moeten worden.

De aanschaf van de iPad brengt voor ouders/verzorgers géén extra kosten met zich mee. De kosten van de aanschaf van de apparaten worden gedragen door de school.

 

Leren met iPad én boeken

Naast de iPad blijven leerlingen de lesboeken gewoon gebruiken. Op deze manier wil het Almere College modern onderwijs bieden wat volledig past bij de wereld van de leerlingen. Door de iPad in ons onderwijs te integreren, bieden we betere kansen aan onze leerlingen. Met de iPad krijgen leerlingen les, net iets anders, maar meer op maat. Onze docenten kiezen activerende werkwormen die  passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Samen maken we zo ‘onderwijs anders en ander onderwijs’.

 

iPad regelingen

Afgelopen jaren zijn er verschillende regelingen geweest. Dit vanwege veranderende wetgeving, financiering en voortschrijdend inzicht. Deze pagina geeft een overzicht van de regelingen per 1e jaar. De regeling geldt voor de hele schoolcarrière van een leerling.

Zijinstromers nemen de regeling over van de klas waar ze instromen. Bijv:

  • in schooljaar 2019-2020 instromen in klas 3 >>> kijk naar de regeling 2017-2018
  • in schooljaar 2019-2020 instromen in klas 2 >>> kijk naar de regeling 2018-2019

 

Instellingen

Het Almere College hanteert een APP-blokkade, om binnen de schoolmuren en schooltijden afleiding te beperken. Hierbij hanteren we het principe van gefaseerd eigenaarschap, ofwel gedurende de loop van de schoolcarrière worden de blokkades afgebouwd. Dit gaat hand in hand met het met het groeien van de sociale vaardigheden van de leerling.

Voor klas 1 en 2 is het Game-filter ingesteld: van maandag t/m vrijdag, van 08:00 - 15:00 uur. In de vakanties en op vrije kalenderdagen wordt het Game-filter uitgeschakeld.