featured image

Medezeggenschapsraad

Het Almere College heeft vestigingen in Kampen en Dronten. Elke vestiging heeft een eigen deelraad (DR) met daarin een vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders. De Deelraad overlegt met de rector van de locatie. Voor zaken die schoolbreed van belang zijn is er een medezeggschapsraad (MR), hier worden zaken besproken die voor de hele school van belang zijn.
De MR overlegt maandelijks met het College van Bestuur. U kunt het MR reglement downloaden door hier te klikken.

Samenstelling MR schooljaar 2020-2021:

Dhr. MJ Dekker, personeelsgeleding (Voorzitter)
Dhr. J Postma, personeelsgeleding 
Dhr. K Ribbers, personeelsgeleding 
Dhr. K Talal, personeelsgeleding 
Dhr. P. Kwakkel, personeelsgeleding 
Mevr. T, Haasjes, personeelsgeleding 
Mevr. B. Rill, oudergeleding
Mevr. C. Raciti, oudergeleding
Dhr. C. Trox, oudergeleding
Mevr. B. Borstboom, leerlinggeleding
Mevr. D. Haesen, leerlinggeleding
Dhr. R. Kukaj, leerlinggeleding

U kunt contact krijgen met de MR via het mailadres: MR@almerecollege.nl