featured image

Medezeggenschapsraad

Het Almere College heeft vestigingen in Kampen en Dronten. Elke vestiging heeft een eigen deelraad (DR) met daarin een vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders. De Deelraad overlegt met de rector van de locatie. Voor zaken die schoolbreed van belang zijn is er een medezeggschapsraad (MR), hier worden zaken besproken die voor de hele school van belang zijn.
De MR overlegt maandelijks met het College van Bestuur. U kunt het MR reglement downloaden door hier te klikken.

Samenstelling MR schooljaar 2020-2021:

Locatie Marinus Post Kampen
Jack Postma, personeelsgeleding
Brenda Rill, oudergeleding
Claudine Raciti, oudergeleding
Noach van Zanden, leerling geleding

Locatie Service Bureau Kampen
Kanar Talal, personeelsgeleding

Locatie Copernicus Dronten
Michiel Dekker, personeelsgeleding
Kees Ribbers, personeelsgeleding
Gijsbert Bos, oudergeleding
Loes Kleijberg, leerlinggeleding
Dionne Oud, leerlinggeleding

Locatie Het Perron Dronten
Tiny Haasjes, personeelsgeleding

Locatie Praktijkonderwijs Dronten
Peter Kwakkel, personeelsgeleding

U kunt contact krijgen met de MR via het mailadres: MR@almerecollege.nl