featured image

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Heeft uw kind extra ondersteuning (bijvoorbeeld vanwege hoogbegaafdheid) nodig? Meld uw kind dan minimaal tien weken voordat het schooljaar begint schriftelijk bij ons aan via het aanmeldingsformulier. Binnen zes weken (bij uitzondering binnen tien weken) hoort u of wij (of een andere school) de passende onderwijsplek kunnen bieden. Het Almere College is onderdeel van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, regio IJssel-Vecht. Meer over dit samenwerkingsverband leest u op deze website: http://www.swvvoijsselvecht.nl

Bent u het niet eens met onze keuzes of wilt meer weten? Kijk op de website van de Rijksoverheid.