featured image

Privacy

Bij het Almere College is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.  De FG is een interne toezichthouder die toeziet op een zorgvuldige wijze van verwerking en omgang met persoonsgegevens binnen het Almere College.

De Functionaris Gegevensbescherming van het Almere College is Marleen Minasian. Doordat zij extern wordt ingehuurd via adviesbedrijf BMC wordt haar onafhankelijkheid gewaarborgd. De FG is bereikbaar via: fg@almerecollege.nl​.