featured image

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van de bestuursvoorzitter.

De Raad van Toezicht van het Almere College bestaat uit de volgende leden:

Raad van Toezicht

De heer dr. ir. P. van der Aar, voorzitter
De heer J.H. Sweers
De heer P.G. Rinkel
Mevrouw ir. G.N. Sweringa
Mevrouw M.L. van Kleef
Mevrouw drs. M. Kompier

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het Servicebureau van het Almere College:

Postbus 1
8260 AA Kampen

Mail: CvB@almerecollege.nl