Extra maatregelen rondom het coronavirus
featured image

Extra maatregelen rondom het coronavirus

15 maart 2020,

Geachte ouder(s),verzorger(s), beste leerling,

In vervolg op onze eerdere brief wil ik u meedelen dat wij conform de landelijke richtlijnen nog extra maatregelen nemen.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of examenleerlingen schoolexamens op school mogen maken. Daarover volgt deze week nadere informatie van het ministerie. Dat betekent dat wij op dit moment de schoolexamentoetsen van onze examenleerlingen niet door laten gaan tot het moment dat er wel duidelijkheid is. Dit betekent dat de schoolexamentoetsen die voor morgen gepland stonden niet door zullen gaan. Op het moment dat er duidelijkheid is, geven wij u bericht. De leerlingen moeten de voor maandag geplande toetsen op een andere dag inhalen.
Leerlingen waarvan de beide ouders in vitale beroepen werkzaam zijn, kunnen op school worden opgevangen. Dit zullen wij doen in groepen van maximaal 10 leerlingen onder toezicht van een docent. Wij verzoeken u van de komst van uw kind mededeling te doen bij de desbetreffende afdelingsleider of de rector van de school. Op deze manier weten wij wie wij kunnen verwachten.

Ik hoop u met deze brief voorlopig weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding van het Almere College Kampen Dronten,

C.J.(Caren) Japenga