featured image

Sluiting schoolgebouwen

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,

Vanmiddag is de overheid opnieuw in gesprek over sluiting van de scholen na een oproep van een deel van de medisch specialisten in Nederland. Wij hebben als bestuur en rectoren van het Almere College besloten daar niet op te wachten. Bovendien willen wij tijdig met u kunnen communiceren.

Wij sluiten vanaf morgen de scholen van het Almere College voor onbepaalde tijd. De komende weken moet blijken hoe lang die periode moet zijn.

Dit betekent dat de leerlingen thuis werken aan schoolse zaken. De meeste leerlingen kunnen vanuit huis Magister benaderen, dan wel in de portal van Kunskapskolan inloggen. Wij proberen daar zoveel als mogelijk werk klaar te zetten, zodat de leerlingen vanuit huis zelfstandig kunnen doorwerken. Docenten zijn bereikbaar via Magister om eventuele vragen te beantwoorden. Wij doen een beroep op elke leerling om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen door ook werkelijk aan het werk te gaan met schoolwerk. Wij vragen van u als ouder erop toe te zien dit ook werkelijk gebeurt.

Voor de examenleerlingen die volgende week schoolexamens dan wel examens zouden gaan maken willen we vooralsnog de school openhouden.

Wij willen deze examentoetsen laten doorgaan om het centraal examen niet in gevaar te brengen. Tot nu toe zijn de data van deze examens namelijk niet verschoven. Leerlingen mogen geen centraal eindexamen maken als de schoolexamens niet zijn afgerond. We zorgen ervoor dat de leerlingen deze examens in zo klein mogelijke groepen kunnen maken en ver uit elkaar zitten zodat er geen contact mogelijk is. Na afloop van de toetsen gaan deze leerlingen onmiddellijk weer naar huis en vertrekken dus van school. Wilt u dit met uw kinderen bespreken, zodat zij zelf ook deze regels in acht nemen?

Het kan zijn dat de overheid vanmiddag met maatregelen komt die verder gaan dat dit. Als dat zo is zijn deze maatregelen leidend en zullen wij u opnieuw per mail informeren.

Morgen zullen wij verder werken aan de concrete invulling van ons onderwijs op afstand. Hiervoor zullen we instructies opstellen, zodat duidelijk is waar het lesmateriaal te vinden is, welke taken de leerlingen moeten uitvoeren en hoe zij contact op kunnen nemen met de docenten. Hierover zullen wij u morgen aanvullend informeren.

Ik hoop u met deze brief eerst voldoende te hebben ingelicht.

Wij zijn bij vragen bereikbaar per mail. Wilt u specifieke schoolvragen neerleggen bij de afdelingsleiders van de school van uw kind?

Namens de rectoren Ard de Graaf en Susan Zandbergen,
C.J (Caren) Japenga

Voorzitter College van Bestuur
Almere College Kampen Dronten