featured image

Schoolexamens

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,

Zojuist hebben wij vernomen van het ministerie dat de schoolexamens voor leerlingen in de eindexamenklassen door mogen gaan. Dit geldt ook voor de CSPE examinering in leerjaar 3 en 4 basis/kader. Met deze versoepeling wordt het centraal eindexamen van de leerlingen vooralsnog niet in gevaar gebracht. Leerlingen kunnen zo in ieder geval hun schoolexamen op tijd afronden. Dit wil overigens nog niet zeggen dat het centraal eindexamen doorgang gaat vinden. Daarover wordt pas later indien nodig een beslissing genomen.

De school heeft ook toestemming waar nodig aanpassingen te doen in het schoolexamen. Dat kan bijv. gelden voor mondelinge toetsen en onderdelen die niet strikt verplicht zijn vanuit landelijke richtlijnen.

Binnen het Almere College hebben we afgesproken dat de rectoren en afdelingsleiders hun eigen examenleerlingen van nadere informatie voorzien. Dat gaat over het moment waarop de schoolonderzoeken weer starten, het rooster van de schoolexamens, eventuele aanpassingen in de schoolexamenstof indien nodig ect. Leerlingen die ziek zijn moeten op de gebruikelijke manier ziek worden gemeld voorafgaande aan de toets. Wij willen graag dat u dat sowieso doet ook al heeft u al eerder een melding gedaan.

Wij gaan ervoor zorgen dat leerlingen in kleinere groepen de schoolexamentoetsen gaan maken. Op deze manier zitten zij verder van elkaar af. Wij verzoeken u uw kinderen op het hart te drukken de school na afloop van de toets meteen weer te verlaten om naar huis te gaan.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mevr. C.J. (Caren) Japenga

Voorzitter College van Bestuur
Almere College Kampen Dronten