featured image

Centraal examen 2020 voortgezet onderwijs

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,

Wij hebben zojuist vanuit het ministerie officieel te horen gekregen dat het Centraal Examen voortgezet onderwijs voor 2020 zal worden geschrapt. Dit geldt voor alle centrale examens, dus niet alleen voor de centraal schriftelijke examens, maar ook voor de praktische examens (CSPE) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo- bb en -kb.

Dit betekent dat de leerlingen die nu in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs zitten op basis van de resultaten van hun schoolexamen hun diploma kunnen behalen. Scholen hebben tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

Voor alle leerlingen van het Almere College betekent dit dat wij vanaf morgen voorlopig geen schoolexamens zullen afnemen. Wij willen met het opschorten bereiken dat wij alle leerlingen optimaal de kans kunnen bieden om zich goed op de laatste schoolexamens voor te bereiden. Ook de inhaaltoetsen en herkansingen kunnen dan nog goed worden geregeld.

In de week van 6 april zullen wij de schoolexamens weer opstarten. Het rooster daarvoor ontvangen de leerlingen vanuit de schoolleiding in Kampen en Dronten.

Het ministerie komt nog met extra voorschriften rond herkansing en beroep. Dit als vervanging van de herkansing die normaal bestond voor een vak na het Centraal Examen in het Tweede Tijdvak. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, zullen wij u uiteraard snel op de hoogte brengen.

Nu al is bekend dat de uiterste aanmelding voor het hoger onderwijs (hbo en universiteit) is verschoven van 1 mei naar 1 juni. Voor het mbo is de deadline verschoven van 1 april naar 1 mei.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Mede uit naam van de schoolleiding in Kampen en in Dronten,

Mevr. C.J. (Caren) Japenga
Voorzitter College van Bestuur Almere College Kampen Dronten