featured image

Algemeen

Praktijkonderwijs, voor wie eigenlijk?

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die leren door te doen. Leerlingen die extra begeleiding en hulp nodig hebben.
Bij ons krijgen leerlingen de kans om te ontdekken wat ze allemaal kunnen en wat hun talenten zijn. Wij bereiden hen voor op een leven na school, of dat nou werk is of een vervolgopleiding.

Niet iedereen mag zomaar naar het praktijkonderwijs. Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Zo’n verklaring aanvragen, dat doen wij.
Er zijn landelijk vastgestelde criteria voor het verkrijgen van een TLV.

De criteria zijn:
1. Het IQ van de leerling ligt tussen 55 en 80
2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of op twee van de      volgende domeinen:
- inzichtelijk rekenen
- begrijpend lezen
- technisch lezen
- spellen

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met school en vraag naar onze zorgcoördinator mevrouw Ehlting.

Via de mail (ehl@almerecollege.nl) of telefoon (0321-387000)