featured image

Leerlingenraad

Iedere klas kiest aan het begin van het schooljaar een klassenvertegenwoordiger. Alle klassenvertegenwoordigers samen vormen de leerlingenraad. Onder leiding van mevrouw Richter komen ze 5 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze overleggen bespreekt de leerlingenraad zaken die de leerlingen in de afzonderlijke klassen bezig houden. Te denken valt aan bijvoorbeeld aan schoolfeesten en schoolregels.

De schoolleiding kan de leerlingenraad betrekken bij beslissingen die in de school genomen moeten worden. Onderwerp dat aankomende jaren op het programma zal komen te staan is bijvoorbeeld te nieuwbouw.