Veelgestelde vragen Corona
featured image

Veelgestelde vragen Corona


1.Wat zijn vitale beroepen?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


2.Ik heb een vitaal beroep, kan mijn kind nu naar school?

Ja, dan kan uw kind naar school. U kunt hierover contact opnemen met de mentor van uw kind.


3.Wat gebeurt er met de praktijkexamens ?

Hierover krijgen de leerlingen bericht van hun mentor.


4.Hoe gaat het met de IVIO examens ?

De IVIO examens zijn op dit moment uitgesteld, na de Corona crisis horen we weer meer.


5.Gaan de begeleide stages door ?

Nee. Alle begeleide stages gaan niet door.


6.Gaan de individuele stages door ?

Dat is per bedrijf verschillend. De stagedocent heeft hierover contact met uw kind. Alle vragen hierover kunnen de leerlingen stellen aan hun stagedocent.


7.Wat doe ik als ik denk dat mijn kind Corona heeft?

U meldt uw kind op school ziek bij verkoudheidsklachten. U neemt contact op met uw huisarts bij koorts of zorgen.


8.Hoe meld ik mijn kind ziek?

U neemt hiervoor contact op met de mentor van uw kind.


9.Moet ik mijn kind ook ziekmelden als mijn kind andere klachten/ziekteverschijnselen heeft dan Corona verschijnselen ?

Ja, dat willen we graag weten. Neem dan contact op met de mentor.


10.Hoe vindt onderwijs op afstand plaats bij praktijkonderwijs?

De leerlingen hebben woensdag 18 maart huiswerk gekregen voor 3 weken. Na deze 3 weken wordt u opnieuw geïnformeerd. De leerlingen maken voor elke dag een planning en sturen die naar hun mentor. Ze hebben ook contact met de mentor of de planning gelukt is en bij vragen.


11.Is het thuiswerken voor school verplicht ?

Ja, dit is bepaald door de regering.


12.Als ik vragen heb over schoolse zaken, met wie neem ik dan contact op?

Met de mentor.

 

13.Wanneer zijn docenten op afstand beschikbaar?

In de mentortijden 8.45-9.00 en 14.50-15.05, verder kunt u vragen stellen aan de mentor, die deze zo snel mogelijk zal beantwoorden.


14.Kan het mentor/LOB/Coachinsgesprek doorgaan van de leerling? En hoe dan?

De mentor heeft met elke leerling wekelijks telefonisch contact. Dan is er tijd voor vragen enz.


15.De iPad van mijn kind moet gerepareerd worden. Hoe lever ik deze in ter reparatie?

Uw kind maakt een afspraak met de heer Verhoeff voor het inleveren van de iPad. Dit doet uw kind via het mailadres vhf@almerecollege.nl. Ook hierbij geldt: alleen op afspraak en als uw kind klachtenvrij is.


16.Zijn er alternatieven om door te werken als de iPad stuk is?

Ja er is ook huiswerk meegegeven dat zonder iPad gemaakt kan worden.

 

17.Heeft u een vraag die hier niet bij staat?

Neem dan contact op met de mentor.


18.Het is belangrijk om de mail goed in de gaten te houden!

Praktijkonderwijs is VWO voor met je handen.