featured image

Fases

Fases

 

Binnen de afdeling praktijkonderwijs is het onderwijs in vier fases georganiseerd:

 

Brugklas                Werken aan zelfredzaamheid en interne stage

Oriëntatiefase        Oriëntatie op verschillende sectoren en begeleide stage

Specialisatiefase    Werken en leren binnen de gekozen sector en individuele stage

Uitstroomfase        Werken aan de overstap naar werk of vervolgonderwijs