featured image

OPP

Leerlingen volgen bij ons hun eigen leerroute. Soms samen met anderen, soms alleen. Meestal zitten leerlingen in hun vaste klas. Soms werken ze in niveaugroepen.

De individuele leerroute beschrijven we in het ontwikkelperspectief (OPP). Het OPP is een zeer belangrijk document. In dit OPP staat beschreven in welke richting uw kind waarschijnlijk na het praktijkonderwijs verder gaat. Wij noemen dat het uitstroomperspectief. Verder staat in het OPP aan welke leerdoelen de leerling de aankomende tijd gaat werken. Dit plan bespreken wij 2 keer per jaar samen met u en uw kind. We stellen dan samen nieuwe leerdoelen vast. We doen dit in OPP gesprekken. Deze gesprekken worden overdag gevoerd. De mentor nodigt u 2 keer per jaar uit voor zo’n gesprek. Tussendoor heeft de mentor regelmatig telefonisch contact met u over de vorderingen van uw kind.
Tussen de OPP gesprekken door houden de mentoren coachgesprekken. Dit zijn gesprekken van uw kind met de mentor. Zij praten dan samen over de leerdoelen, hoe het gaat en wat er nodig is om verder te kunnen leren.

Hieronder vindt u een voorbeeld van onze OPP