featured image

PRO / vmbo

Soms twijfelt de basisschool wat na groep 8 de meest passende richting voor jou is. Is bijvoorbeeld de stap naar vmbo-basisberoepsgericht (bbl) nu nog net te groot? Dan kun je op het Almere College naar de PRO/vmbo-klas. In deze klas krijg je Nederland, Engels en wiskunde op bbl-niveau. Daarnaast volg je het programma van het praktijkonderwijs (PRO). In deze klas ontdekken we samen welk onderwijs en welke manier van leren het beste bij jou past.