featured image

Stage

Stage is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Dit wordt zorgvuldig opgebouwd per leerjaar. Hieronder volgt een globaal overzicht.

Brugklas (onderbouw)
De hele klas loopt het hele schooljaar 2 ochtenden stage in school op vaste dagen in de week van het 1e t/m 4e lesuur. De interne stages bestaan uit:

  1. Onderhoud, receptie en reproductie.
  2. Facilitair en catering.

Oriëntatiefase (middenbouw)
De hele klas loopt 2 ochtenden begeleide stage, op vaste dagen in de week van het 1e t/m 4e lesuur het gehele schooljaar. Deze stages zijn in verschillende uitstroomrichtingen zoals groen, detail, verzorging, facilitair, logistiek en techniek. De stages zijn onder begeleiding van een docent en buiten de school, in een bedrijf. Door de verschillende stages kunnen leerlingen ervaren wat bij wel hen past en wat niet.

Specialisatiefase (bovenbouw)
Deze stages zijn individueel. Elke leerling heeft zijn eigen stageplek, gericht op zijn of haar gekozen sector. Deze stage is op de donderdag en vrijdag. Het schooljaar is verdeeld in drie periodes. In deze periodes doen leerlingen in ieder geval 2 verschillende stages.

Uitstroomfase (bovenbouw)
In de eindgroep bestaat bijna het gehele onderwijs uit stagelopen.
Elke week komen de leerlingen in elk geval twee lesuren op school voor contact met de mentor. Zij kunnen dan ook vragen stellen en leren van elkaar. Als dat beter past bij de ontwikkeling van de leerling kan hij of zij ook meer tijd op school werken en leren.