featured image

Verlofaanvraag

Verlofaanvragen;

– Formulieren voor verlofaanvraag zijn verkrijgbaar bij de mentor. Dit formulier vult u zo volledig mogelijk in.
– Verzoeken om verlof voor één dag dienen van te voren te worden ingeleverd bij de mentor.
– Verzoeken om verlof voor meerdere dagen dienen 2 weken van te voren aangevraagd te worden.