featured image

Contact tussen ouders en school

Wij vinden het belangrijk dat wij samen met u als ouders/verzorgers optrekken in de begeleiding van uw kind.
Dit betekent regelmatig contact tussen u als ouder/verzorger en school.
Wij stellen het zeer op prijs als u bij bijzonderheden contact opneemt met de mentor.
De mentor neemt altijd contact met u op via mail of telefoon bij bijzonderheden tussendoor.

Vaste contactmomenten in het jaar zijn:

  1. Het gesprek over het ontwikkelperspectief (OPP) van uw kind,twee keer per jaar.
  2. Een keer per jaar een informatieavond.
  3. In de eerste klas een huisbezoek.
  4. Nieuws kunt u altijd nalezen via onze website.
  5. Voor ouders van de Oriëntatiefase houden we een informatieavond over de te kiezen uitstroomrichting.
Hier bij praktijkonderwijs voel ik me thuis!