featured image

Leerlingenraad

Iedere klas kiest aan het begin van het schooljaar een klassenvertegenwoordiger. Alle klassenvertegenwoordigers samen vormen de leerlingenraad. Onder leiding van mevrouw Ehlting komen ze 1 keer per maand bij elkaar. Tijdens deze overleggen bespreekt de leerlingenraad zaken die de leerlingen in de afzonderlijke klassen bezig houden. Te denken valt aan bijvoorbeeld aan schoolfeesten en schoolregels.

De schoolleiding kan de leerlingenraad betrekken bij beslissingen die in de school genomen moeten worden. Onderwerp dat aankomende jaren op het programma zal komen te staan is bijvoorbeeld te nieuwbouw.

De leerlingenraad bestaat schooljaar 2016-2017 uit de volgende mensen:

Fase 1: Liannne Bleijenberg en Cas Wanninkhof

Fase 2:  Delano Meerwijk en Gideon Schokker

Fase 3: Salima Aquilla

Fase 4: Christine Kogota

Wij zien jou, je bent wat, wij zien dat en je hoort erbij!