featured image

Begeleiding

De begeleiding op het Almere College VIA speelt zich af op drie niveaus:

  • de nul lijn
  • de eerste lijn
  • de tweede lijn

De verschillende niveaus worden hieronder kort beschreven.

De nul lijn

Dit is de basis begeleiding in de klas. Hierbij valt te denken aan een veilig schoolklimaat, onderwijs op maat en signaleren van leerlingen die extra hulp nodig hebben. De mentor is de spil van deze begeleiding.

De eerste lijn

Hier wordt de begeleiding vorm gegeven door het intern begeleidingsteam (IBT). Het IBT bestaat uit de zorgcoördinator, orthopedagoog RT-docent, intern begeleiders en leerlingbegeleider. Dit team ondersteunt docenten en mentoren. Zij kunnen met hun hulpvraag terecht bij het IBT. Vanuit het IBT worden er dan verdere acties uitgezet waarbij één van de middelen, begeleiding vanuit het Kompas kan zijn.

De tweede lijn

Hier wordt de begeleiding vorm gegeven door het extern begeleidingsteam (EBT). Het EBT bestaat uit de teamleider, een medewerker van het CJG, orthopedagoog, zorgcoördinator en intern begeleiders. In complexe situaties wordt het EBT uitgebreid met de schoolarts en leerplichtambtenaar. Voor elke leerling wordt passende, eventueel externe, hulpverlening ingeschakeld.
Ouders worden altijd geïnformeerd over de hulpverlening.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"