featured image

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar ouders, verzorgers, jongeren tot 23 jaar, professionals en andere betrokkenen terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Ook aan gezinnen die te kampen hebben met financiële problemen en/of schuldsanering kan het CJG hulp bieden. Eens in de vier weken hebben wij vanuit het zorgteam van het Almere College een overleg met medewerkers van CJG. Hierin bespreken wij na goedkeuring van ouders, gezaghebbers de thuissituatie en de mogelijkheden waar wij als school kunnen bijspringen en mogelijke ondersteuning bieden.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: www.cjgkampen.nl

Uiteraard kunnen wij vanuit ons begeleidingsteam u van de nodige informatie voorzien.

Mail: R.Vos@almerecollege.nl

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"