featured image

Het kompas

Het kompas

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen behoefte hebben aan passende begeleiding. Met onze begeleidingsstructuur willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van iedere leerling. Het streven is om zoveel mogelijk leerlingen, tijdens de les, ondersteuning te bieden waar nodig. Sommige leerlingen hebben wat extra’s nodig en daarvoor hebben we op het Almere College VIA, het Kompas.

Het Kompas is de ruimte waar leerlingen kunnen werken in een rustige omgeving met een leerlingbegeleider. Vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling, werken we planmatig en effectief aan gestelde doelen. Naast vakgerichte ondersteuning is er in het Kompas ook ruimte voor persoonlijke gesprekken of het nemen van een time-out. Daarnaast is er ondersteuning gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk.

De begeleiding van de leerling wordt uitgevoerd in vier stappen:
In stap Noord wordt de Nood, de behoefte, van de leerling in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van het startdocument, een didactisch en sociaal-emotionele foto van de leerling bij binnenkomst en het volgdocument, waarin samen met de leerling en ouders de eerste stappen voor de begeleiding worden vastgelegd. Daarnaast kan de vakdocent of mentor, via een aanmeldformulier, extra ondersteuning voor de leerling aanvragen. Ook vanuit de leerlingbespreking en rapportenvergaderingen kunnen vragen komen voor ondersteuning, lesobservaties en dossieronderzoek. Vervolgens wordt er in stap Oost gezocht naar een Oplossingsgericht traject voor de leerling. Hierbij kun je denken aan: remedial teaching, steunles, huiswerkbegeleiding of andere vormen van ondersteuning.

Tijdens deze vormen van begeleiding wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om Zelfstandig te oefenen in een vertrouwde omgeving. De leerling is dan beland in stap Zuid, hij/zij kan het Zelf. Tot slot wordt er in sta pWest,samen met de leerling gereflecteerd op de begeleiding. Wat is de Winst van de begeleiding en welke Waardevolle ervaring neemt de leerling mee?

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"