featured image

Naar het VIA

En dan starten op het Almerecollege VIA (een kijkje achter de schermen)

En dan is het zover…….. Vaarwel tegen de basisschool en welkom op “het middelbaar”. Het Almerecollege VIA startte dit jaar met 3 eerste klassen. Om de leerlingen vanaf de start zo goed mogelijk te begeleiden, is er al heel wat werk verzet en kennis overgedragen. Om u een beeld te geven van zo’n overdracht beschrijven we hier, hoe dat in z’n werk gaat:

Nadat de aanmelding in het voortgezet onderwijs een feit is, hebben basis en voortgezet onderwijs contact, de zogenaamde “warme overdracht”. Hier vertelt de juf of meester over zijn leerling. Het gaat dan over niveau, maar vooral ook over de persoon van de leerling. Waar liggen de sterke kanten en waar moet nog aan gewerkt worden? Wat is het voor jongen/meisje? Hobby, huiswerk, plek in de klas enz. Het begeleidingsteam van het Almerecollege gaat met de gegevens aan de slag en probeert, rekening houdend met alle informatie, de leerling in de geschikte klas te plaatsen. Voor een aantal leerlingen met een specifieke hulpvraag is het wenselijk een startgesprek te hebben. Hierin neemt de coördinator leerlingbegeleiding, zo mogelijk samen met de mentor, de startgegevens van de basisschool door. In dit gesprek maken we met ouders en leerling een plan voor de begeleiding in het nieuwe schooljaar. Dit plan evalueert de mentor met de leerling in februari van het schooljaar. Vervolgens stellen zij samen nieuwe doelen. Op deze manier hebben we de leerlingen in beeld, gaan we een goede start maken en blijven we de leerling volgen.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"