featured image

Visie

Het Almere College Kampen is een ontmoetingsschool die uitstekend onderwijs wil bieden aan leerlingen uit Kampen en omstreken. Belangrijke uitgangspunten voor de vormgeving van ons onderwijs vinden we in belangrijke maatschappelijke waarden in onze samenleving zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en samenwerking. De school wil een ontmoetingsplaats zijn om te leren van en te leven met elkaar. Iedereen moet het Almere College kunnen bezoeken, zonder onderscheid naar geslacht, godsdienst of levensbeschouwing, land van herkomst, politieke overtuiging, maatschappelijke opvatting of inkomen. De school wil een oefenplaats zijn voor een dialoog tussen mensen die verschillen.

 

Voor een uitgebreide omschrijving van onder andere onze visie op onderwijs, verwijzen we graag naar ons schoolplan

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"